Ga direct naar het menu

Heilig Hart van Maria Berlaar - Leerlingenbegeleiding en studiekeuzebegeleiding

Terug naar de homepagina Ga direct naar de inhoud

Leerlingenbegeleiding en studiekeuzebegeleiding

Wie leerlingen zegt, zegt begeleiding. Dat is een keuze van ons hele schoolteam. We zetten in op opvang en begeleiding van leerlingen, de zogenaamde leerlingbegeleiding. En we staan leerlingen nog voor de eerste schooldag bij in het maken van de juiste studiekeuzes via studiekeuzebegeleiding.

Instituut Heilig Hart van Maria, IHHvM Beraar, voor Ideeweb

Leerlingbegeleiding

We zijn een leerlinggerichte school. Dat betekent dat we willen dat iedere leerling zich goed voelt op school. Daar zorgt ons hele schoolteam voor.

De klastitularis is je eerste aanspreekpunt. Hij of zij zorgt ervoor dat je klasgroep goed functioneert en samenwerkt, en geeft elke individuele leerling de nodige aandacht.

Wie vragen heeft over specifieke vakken, kan altijd terecht bij de vakleerkrachten voor vakgebonden hulp. Ze geven regelmatig op vrije momenten extra uitleg. Handig voor wie iets niet begrepen heeft, broodnodig voor wie langdurig afwezig is geweest. Voor een aantal vakken organiseren we structureel inhaallessen.

Ook bij de leerlingbegeleiders kan je altijd aankloppen. Ze verlenen individuele hulp, bijvoorbeeld bij het ‘leren leren’ of het opstellen van je studieplanning, en het maken van de juiste studiekeuzes. Ook wie persoonlijke problemen heeft of ergens mee worstelt, kan bij hen terecht.

Voel je je niet goed in je vel? Zoek je een schouder om op te huilen? Aarzel niet om aan te kloppen bij onze socio-emotionele begeleiders mevrouw Vets en meneer Geerts (MS08), mevrouw Holemans en mevrouw Lauwers (bovenbouw). Hun deur staat altijd open (ontvangstlokaal BB019).

Uiteraard besteedt ook de directie aandacht aan de zorgen van leerlingen in groep of individueel.

Leerlingenbegeleiding buiten de school

Ook buiten de school kan je rekenen op leerlingenbegeleiding. De CLB-afgevaardigden staan klaar om individuele leerlingen te helpen, zowel bij studieproblemen als bij persoonlijke vragen of zorgen. Je kan altijd een afspraak maken via Het Kompas in Heist-op-den-Berg, tel.: 015 24 81 10.

Daarnaast werken we samen met Ondersteuningsnetwerk Antwerpen Plus. Zij gaan aan de slag met de concrete uitdagingen rond inclusief onderwijs die wij dagelijks tegenkomen. We willen elkaar sterker maken in de omgang met en de zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Coebergerstraat 34-36, 2018 Antwerpen       T 03 613 09 50

antwerpenplus2

info@onaplus.be

www.onaplus.be

Leren leren

Leren doe je alleen. Maar omdat je moet ‘leren’ leren, helpen we je daarbij.

In het eerste jaar is er een gezamenlijke start. Je krijgt stapstenen aangereikt: leren nadenken, moeilijkheden oplossen, zelfvertrouwen versterken, tegenzin overwinnen … De kernwoorden hierbij zijn: motivatie, wil en regelmaat.

Zes jaar lang tracht elke vakleerkracht jouw leerproces te ondersteunen en te begeleiden. We willen dat je steeds meer ‘zelfstandig’ nieuwe kennis en vaardigheden verwerkt en verwerft. Zodat wat je hier leert en beleeft, je een leven lang bijblijft.

Instituut Heilig Hart van Maria, IHHvMBeraar, voor Ideeweb

Studiekeuzebegeleiding

Kiezen is niet eenvoudig, zeker niet als het over je toekomst gaat. Dankzij de begeleiding van ons schoolteam en de CLB-begeleiders helpen wij je de juiste keuze te maken, nog voor je eerste schooldag.

Eerste graad

De stap naar het secundair onderwijs is niet eenvoudig. Je verkent met de leerkracht van je lagere school welke optie jou ligt. Via een infoavond, de opendeurdag en persoonlijke contacten geven we jou en je ouders duidelijke informatie over de structuur van het secundair onderwijs en de keuzemogelijkheden in de eerste graad. We kijken naar je resultaten in het zesde leerjaar om een studierichting te kiezen die bij je past. In uitzonderlijke gevallen stuurt de klassenraad bij, na het eerste trimester of eerste jaar.

Tweede graad

Na het tweede leerjaar kies je een studierichting die de rest van je studieloopbaan bepaalt. Op het einde van het tweede trimester doen we alle opties uit de doeken. Jouw interesse, talenten en motivatie zijn cruciaal. Je klastitularis begeleidt je in je zoektocht. Bij het begin van de derde trimester nodigen we je ouders uit op een informatieavond over de studiemogelijkheden in de tweede graad. De klassenraad formuleert daarna een voorlopig advies. Dit kan worden besproken op het oudercontact. Op basis van bijkomende gegevens wordt dit op het einde van het schooljaar bevestigd of gewijzigd. Zo begin je het derde jaar meteen op de juiste plek.

Derde graad

De keuzemogelijkheden in de derde graad zijn ruimer dan in de tweede graad. Op deze leeftijd hebben jij ook een beter idee van je interesses en vaardigheden. We betrekken je dan ook het laatste jaar actief in het keuzeproces, via een enquête naar belangstelling, inzet, talenten, en verschillende infomomenten en- beurzen. Daarna krijg je een voorlopig advies van de klassenraad. We nodigen je ouders uit voor een informatieavond waarop ze dit advies met de leerkrachten kunnen bespreken. In het kader van de eindresultaten wordt dan een definitief advies geformuleerd.

Hoger onderwijs

Bij de keuze naar het hoger onderwijs volg je een stappenplan. Je eigen persoonlijkheid verkennen en je motivatie staan hierin centraal. Je praat met oud-leerlingen over de inhoud en het ‘echte leven’ in de richting die jij wil uitgaan. En een docent vertelt je alles over het hoger onderwijs. De klassenraad geeft advies bij de keuze.

Wil je meer info over verder studeren? Neem zeker een kijkje op deze site van onze scholengemeenschap