Ga direct naar het menu

Heilig Hart van Maria Berlaar - Iedereen participeert

Terug naar de homepagina Ga direct naar de inhoud

Iedereen participeert

Participatie en inspraak staan hoog op onze schoolagenda. Via verschillende raden, comité’s en werkgroepen gaat de school in dialoog met leerlingen, medewerkers, ouders en oud-leerlingen. Doe je mee?

Instituut Heilig Hart van Maria, IHHvM Beraar, voor Ideeweb

Ouderraad

De raad bestaat uit ouders van leerlingen die zich inzetten voor de belangen van de leerlingen. De ouders zijn het aanspreekpunt voor andere ouders.

De Ouderraad ondersteunt of organiseert activiteiten voor ouders en leerlingen. De ouders volgen het schooltraject op met aandacht voor het welzijn van alle leerlingen uit ASO, BSO en TSO. De raad pleegt ook overleg met ouderraden uit vergelijkbare scholen in de regio.

Enkele van de voorbije activiteiten zijn: plaatsing waterfontein in de refter, sponsoring van allerhande schoolactiviteiten, schenking fotojaarboek voor laatstejaars studenten, schenking geluidsinstallatie voor schoolactiviteiten, organiseren van gespreksavonden rond actuele thema’s, enzovoort.

Meedoen?

Kom ons team versterken. We zitten een vijftal keer per schooljaar samen met de directie. Ook wie een helpende hand wil bieden bij concrete projecten is welkom. Schrijf ons op ouderraadhhvmb@gmail.com.

Instituut Heilig Hart van Maria, IHHvMBeraar, voor Ideeweb

Schoolraad

De schoolraad is een participatieorgaan. Het bestaat uit vertegenwoordigers van ouders, personeel, leerlingen en de lokale gemeenschap.

Afgevaardigden van het schoolbestuur en van de directie wonen de vergaderingen van de schoolraad bij met raadgevende stem.

De leden van de schoolraad hebben een algemeen informatierecht. Dat betekent dat zij steeds informatie kunnen opvragen bij de directeur of het schoolbestuur over die zaken waarover de schoolraad adviseert of overlegt.

De schoolraad kan aan het schoolbestuur advies uitbrengen over alle aangelegenheden die personeel, leerlingen of ouders aanbelangen. Over een aantal onderwerpen is het schoolbestuur verplicht aan de schoolraad een advies te vragen: denk maar aan het studieaanbod of het profiel van de directeur.

Over een reeks onderwerpen overlegt het schoolbestuur met de schoolraad: bijvoorbeeld over het schoolreglement, de lijst van bijdragen die aan de ouders kunnen worden gevraagd, of het welzijns – en veiligheidsbeleid van de school.

Instituut Heilig Hart van Maria, IHHvM Beraar, voor Ideeweb

Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit een groep leerlingen uit verschillende klassen en enkele begeleidende leerkrachten. Zij komen op regelmatige basis samen.

De leerlingenraad zorgt ervoor dat leerlingen zich thuis voelen op school. Hiervoor zetten ze verschillende activiteiten op poten. Een paar voorbeelden:

  • vrolijke startdag in oktober
  • verkoop van verse tomatensoep met balletjes in koude wintermaanden. Met de opbrengst werd onder andere het leuke Zweedse Kubbspel gekocht, dat je tijdens de middag kan ontlenen.
  • koffie en chocomelk op de middag in de refter.

Ze vervullen de wensen van leerlingen in het mate van het mogelijke. Ze bespreken de aangereikte ideeën in de leerlingenraad en overleggen met leerkrachten, ondersteunend personeel en directie.

De raad voert actie in het teken van het milieu. Enkele jaren geleden was er bijvoorbeeld een afvalton en een afvalrace.

Heb jij een idee voor een nieuw initiatief? Laat het dan zeker weten aan de leerlingenraad.

leerlingenraad 15