Ga direct naar het menu

Heilig Hart van Maria Berlaar - Opvoedingsproject

Terug naar de homepagina Ga direct naar de inhoud

Opvoedingsproject

Als katholieke school onderschrijven we de opdrachtsverklaring van het Katholiek Onderwijs. Daarnaast volgen we het opvoedingsproject voor de secundaire scholen van het schoolbestuur, de Zusters van het Heilig Hart van Maria van Berlaar: “Hart van God op aarde zijn” (www.zusters-berlaar.be).

In onze school willen we vanuit een eigentijds christelijke inspiratie op een opbouwende en stimulerende manier aan alle leerlingen maximale leer- en groeikansen bieden om een eigen identiteit te ontwikkelen. We willen hen stap voor stap begeleiden tot volwassen zelfstandigheid en weerbare vrijheid.

Instituut Heilig Hart van Maria, IHHvM Beraar, voor Ideeweb

Verantwoordelijkheid

Vrijheid kan niet losgekoppeld worden van verantwoordelijkheid.
Onder verantwoordelijkheid verstaan we de plicht te zorgen voor zichzelf en de opdracht om plichtsbewust te werken met oog voor noden en zin voor initiatief. Dit betekent ook dat regels, reglementen en omgangsvormen worden aanvaard en nageleefd.

Kennis

Kennis is een combinatie van vakkennis en levenswijsheid. We streven ernaar dat leerlingen de leerstof beheersen en toepassen. Graag willen wij ook bewondering en verwondering een plaats geven in de dingen van elke dag en het gevoel voor schoonheid vormen.
We stimuleren de leerlingen om leergierig te zijn, hun grenzen te leren kennen en deze mogelijk te verleggen, maar ook om kritisch te leren en durven zijn tegenover de maatschappij, de media, anderen en zichzelf.

Instituut Heilig Hart van Maria, IHHvMBeraar, voor Ideeweb

Respect

We waarderen de eigenheid van de anderen met een open geest, zonder de eigen ‘waarde’ weg te cijferen en/of te veranderen en zonder te veroordelen. Onder respect verstaan we ook de plicht zorg te dragen voor de infrastructuur en voor de bezittingen van anderen.

Relatiebekwaamheid

Onder relatiebekwaamheid verstaan we open en communicatief omgaan met de medemens, met de nodige luisterbereidheid, met een gezonde dosis humor, geduld en fantasie. Dat betekent dat we elkaar aanmoedigen, in elkaar geloven en aanvaarden dat niet alles lukt.

Hartelijkheid

We willen anderen een warm hart toedragen en dit tonen in dagelijkse dingen: beleefd zijn en spontaan helpen alsook handelen met goede bedoelingen. Je kan het volledige opvoedingsproject van de Zusters van Berlaar downloaden als pdf.