Ga direct naar het menu

Heilig Hart van Maria Berlaar - STUDIEAANBOD

Terug naar de homepagina Ga direct naar de inhoud

STUDIEAANBOD

In Berlaar kan je veel kanten uit. Van Latijn tot Maatschappij- en welzijnswetenschappen. Van Economische wetenschappen tot Zorg en welzijn. Ons studieaanbod is even levendig als onze school. Klik op de richting die je boeit.

1ste graad: A of B?

Was de leerstof in de lagere school voor jou geen enkel probleem? Dan kan je met hetzelfde enthousiasme aan de slag in het eerste en tweede leerjaar A. Kies voor Latijn, STEM, Taal en maatschappij of  Maatschappij en welzijn A.

Ben jij een krak in het combineren van denken en doen? Wil jij graag je sociale en technische vaardigheden bijschaven? Dan zit je beter in de B-stroom! In het eerste jaar nemen we de tijd om de basisleerstof van de lagere school te hernemen en verwerken we samen nieuwe leerstof. Tijdens de praktijkvakken ontdek je waar je interesses en talenten liggen.

Modernisering 3de jaar: doorstroom, dubbele finaliteit of arbeidsmarkt? 

FINALITEIT DOORSTROMING

Deze studierichtingen zijn abstract-theoretisch. Ze bereiden je voor op het hoger onderwijs, nl. academische (= universiteit) en professionele (= hogeschool) bacheloropleidingen. De studierichtingen worden opgedeeld in domeinoverschrijdende studierichtingen (ASO) en domeingebonden studierichtingen (TSO).

DUBBELE FINALITEIT

Deze studierichtingen zijn theoretisch én praktijkgericht. Ze bereiden je voor op professionele bacheloropleidingen, graduaatsopleidingen of een HBO5-opleiding verpleegkunde en de arbeidsmarkt.

FINALITEIT ARBEIDSMARKT

De studierichtingen binnen deze finaliteit zijn praktijkgericht. Ze bereiden je voor op graduaatsopleidingen of een HBO5-opleiding verpleegkunde en de arbeidsmarkt.

1ste graad

3de jaar

4de jaar

3de graad

7de jaar

Jaar ASO TSO BSO
7de jaar Kinderzorg Thuis- en bejaardenzorg