Ga direct naar het menu

Heilig Hart van Maria Berlaar - Latijn (optie talen)

Terug naar de homepagina Ga direct naar de inhoud

Latijn (optie talen) Vierde jaar ASO

Je hebt er twee jaar Latijn opzitten? Proficiat, het beste moet nog komen. Na
de woordenschat en grammatica dompel je je in de tweede graad pas echt onder in
een Romeins cultuurbad.

Wie ben jij?
Je bleef na de eerste graad Latijn op je honger zitten. Je wil de Latijnse taal en
haar structuren nog beter begrijpen. Daarmee scherp je immers je ‘taaldenken’
verder aan. Je voelt nu al dat dit van pas komt bij het leren van andere talen.

Met die taalkennis kan je vanaf de tweede graad echt gaan graven in de kunst
en cultuur van de klassieke oudheid. Je leest theater- en poëzieteksten van
tweeduizend jaar oud. En je stelt bij elke nieuwe vertaling vast hoe onze Europese samenleving nog altijd doordrongen is van de Romeinse erfenis.

Versterking talen
Heb je aanleg voor vreemde talen en ben je geïnteresseerd in de culturen
waarin die gedeien? Wil je vlotter kunnen lezen, schrijven, luisteren en spreken? En ben je bereid hiervoor je kennis van woordenschat en grammatica
grenzeloos uit te breiden? Zeg dan oui of yes tegen versterking talen.

LATIJN
Latijn
(optie talen)
Latijn
(optie wetenschappen)

LA – MT

 

LA – WE
(4u wiskunde)
LA – WE
(6u wiskunde)
3de – 4de 3de – 4de 5de – 6de 5de – 6de 5de – 6de
aardrijkskunde 1 – 1 1 – 1 1 – 1 1 – 2 1 – 2
biologie 1 – 1 1 – 1  – 2 – 1 2 – 1
chemie 1 – 1 1 – 2  – 2 – 2 2 – 2
Duits 0 – 1  –  2 – 3 1 – 1 1** – 1**
Engels 3 – 2 2 – 2 3 – 3 2 – 2 2 – 2
esthetica  –  – 1 – 0 1 – 0 1° – 0
Frans 4 – 4 4 – 3 4 – 4 3 – 3 3 – 3
fysica 1 – 1 2 – 2  – 2 – 2 2 – 2
geschiedenis 2 – 2 2 – 2 2 – 2 2 – 2 2 – 2
godsdienst 2 – 2 2 – 2 2 – 2 2 – 2 2 – 2
informatica 2 – 0 1 – 0  –  –  –
Latijn 5 – 5 5 – 5 4 – 4 4 – 4 4 – 4
lichamelijke opvoeding
2 – 2 2 – 2 2 – 2 2 – 2 2 – 2
natuurwetenschappen  –  – 2 – 2  –  –
Nederlands 4 – 4 4 – 4 4 – 4 4 – 4 4 – 4
plastische opvoeding 1 – 0  –  –  –  –
Spaans  –  – 1 – 1  –  –
wijsgerige stromingen  –  – 1 – 1  –  –
wiskunde 4 – 4 5 – 5 3 – 3 4 – 4 6 – 6
keuze-uur 0 – 2 0 – 1   0 – 1* 0 – 1  0 – 1*

°verplicht 33 ste lesuur
* facultatief keuze-uur
**facultatieve graadkeuze

Latijn (optie talen)

Ga terug naar de tabel