Ga direct naar het menu

Heilig Hart van Maria Berlaar - Latijn (optie wetenschappen)

Terug naar de homepagina Ga direct naar de inhoud

Latijn (optie wetenschappen) Vierde jaar ASO

Je hebt er twee jaar Latijn opzitten? Proficiat, het beste moet nog komen. Na
de woordenschat en grammatica dompel je je in de tweede graad pas echt onder in
een Romeins cultuurbad.

Wie ben jij?
Je bleef na de eerste graad Latijn op je honger zitten. Je wil de Latijnse taal en
haar structuren nog beter begrijpen. Daarmee scherp je immers je ‘taaldenken’
verder aan. Je voelt nu al dat dit van pas komt bij het leren van andere talen.

Met die taalkennis kan je vanaf de tweede graad echt gaan graven in de kunst
en cultuur van de klassieke oudheid. Je leest theater- en poëzieteksten van
tweeduizend jaar oud. En je stelt bij elke nieuwe vertaling vast hoe onze Europese samenleving nog altijd doordrongen is van de Romeinse erfenis.

Versterking wetenschappen / wiskunde

Je hebt aanleg voor cijfers en formules? Je hebt een stevige basis van wiskundige inzichten en vaardigheden gelegd? Ga de uitdaging aan om jezelf te
trainen in redeneervaardigheden, probleemoplossend en logisch denken. En
zet je tanden in extra uren fysica, chemie en wiskunde.

LATIJN
Latijn
(optie talen)
Latijn
(optie wetenschappen)
LA – MT LA – WE
4u wiskunde
LA – WE
6u wiskunde
3de – 4de 3de – 4de 5de – 6de 5de – 6de 5de – 6de
aardrijkskunde 1 – 1 1 – 1 1 – 1 1 – 2 1 – 2
biologie 1 – 1 1 – 1  – 2 – 1 2 – 1
chemie 1 – 1 1 – 2  – 2 – 2 2 – 2
Duits 0 – 1  –  2 – 3 1 – 1 1** – 1**
Engels 3 – 2 2 – 2 3 – 3 2 – 2 2 – 2
esthetica  –  – 1 – 0 1 – 0 1° – 0
Frans 4 – 4 4 – 3 4 – 4 3 – 3 3 – 3
fysica 1 – 1 2 – 2  – 2 – 2 2 – 2
geschiedenis 2 – 2 2 – 2 2 – 2 2 – 2 2 – 2
godsdienst 2 – 2 2 – 2 2 – 2 2 – 2 2 – 2
informatica 2 – 0 1 – 0  –  –  –
Latijn 5 – 5 5 – 5 4 – 4 4 – 4 4 – 4
lichamelijke opvoeding
2 – 2 2 – 2 2 – 2 2 – 2 2 – 2
natuurwetenschappen  –  – 2 – 2  –  –
Nederlands 4 – 4 4 – 4 4 – 4 4 – 4 4 – 4
plastische opvoeding 1 – 0  –  –  –  –
Spaans  –  – 1 – 1  –  –
wijsgerige stromingen  –  – 1 – 1  –  –
wiskunde 4 – 4 5 – 5 3 – 3 4 – 4 6 – 6
keuze-uur 0 – 2 0 – 1   0 – 1* 0 – 1  0 – 1*

°verplicht 33 ste lesuur
* facultatief keuze-uur
**facultatieve graadkeuze

Latijn (optie wetenschappen)

Ga terug naar de tabel