Ga direct naar het menu

Heilig Hart van Maria Berlaar - Natuurwetenschappen

Terug naar de homepagina Ga direct naar de inhoud

Natuurwetenschappen Derde jaar* Finaliteit doorstroming

NATUURWETENSCHAPPEN

Je wil de wereld begrijpen. Na een eerste graad Latijn, STEM of Taal en maatschappij voel je dat je de antwoorden op je vragen in de wetenschap moet zoeken.

Wie ben jij?

Al eeuwenlang proberen mensen de natuurverschijnselen om ons heen te ver- klaren. Met succes, want de wetenschap staat vandaag de dag bijzonder ver. Dat inspireert jongeren als jij om mee te denken met de grote denkers. Welke wetmatigheden in de natuur stel je vast? Hoe giet je die in wiskundige for- mules? En welke vernieuwende producten kan je hiermee ontwikkelen om de wereld een beetje beter te maken?

In de studierichting Natuurwetenschappen vergroot je je vermogen om logisch en abstract te denken. Het vraagt een leergierige houding, één die problemen opspoort en oplost. Als kritische leerling leer je ook om de wetenschappelijke ontwikkelingen af te toetsen. Kan dit, mag dit, en waarom dan wel (of niet)?

Je hebt aanleg voor cijfers en formules? Je hebt een stevige basis van wis- kundige inzichten en vaardigheden gelegd? Ga de uitdaging aan om jezelf te trainen in redeneervaardigheden, probleemoplossend en logisch denken. En zet je tanden in biologie, fysica, chemie en wiskunde.

 

NATUURWETENSCHAPPEN

3de – 4de
aardrijkskunde 1 – 1
biologie 2 – 2
chemie 2 – 2
Engels 3 – 2
Frans 4 – 4
fysica 2 – 2
geschiedenis 2 – 2
godsdienst 2 – 2
lichamelijke opvoeding 2 – 2
mens en samenleving 1 – 0
Nederlands 4 – 4
wiskunde 5 – 5
keuzepakket EXTRA
–   artistieke vorming
–   Duits
–   ICT
–   taal & cultuur

OF

keuzepakket STEM
–   STEAM
–   ICT STEM
–   wetenschappen STEM
–   wiskunde STEM

 

0 – 1

0 – 1

1 – 1

1 – 1

 

 

0 – 1

1/2 – 1

1/2 – 1

1 – 1

 

Natuurwetenschappen

Ga terug naar de tabel