Ga direct naar het menu

Heilig Hart van Maria Berlaar - Wetenschappen

Terug naar de homepagina Ga direct naar de inhoud

Wetenschappen Vierde jaar ASO

Je wil de wereld begrijpen. Na een eerste graad Latijn, STEM of Moderne wetenschappen voel je dat je de antwoorden op je vragen in de wetenschap moet zoeken.

Wie ben jij?
Al eeuwenlang proberen mensen de natuurverschijnselen om ons heen te verklaren. Met succes, want de wetenschap staat vandaag de dag bijzonder ver. Dat inspireert jongeren als jij om mee te denken met de grote denkers. Welke wetmatigheden in de natuur stel je vast? Hoe giet je die in wiskundige formules? En welke vernieuwende producten kan je hiermee ontwikkelen om de wereld een beetje beter te maken?

In de studierichting Wetenschappen vergroot je je vermogen om logisch en abstract te denken. Het vraagt een leergierige houding, één die problemen opspoort en oplost. Als kritische leerling leer je ook om de wetenschappelijke ontwikkelingen af te toetsen. Kan dit, mag dit, en waarom dan wel (of niet)?

Je hebt aanleg voor cijfers en formules? Je hebt een stevige basis van wis- kundige inzichten en vaardigheden gelegd? Ga de uitdaging aan om jezelf te trainen in redeneervaardigheden, probleemoplossend en logisch denken. En zet je tanden in fysica, chemie en wiskunde.

WETENSCHAPPEN
WET
WET
STEM

MT – WE 

 

WE – WI
6u wiskunde
WE – WI
8u wiskunde
3de – 4de      3de – 4de      5de – 6de   5de – 6de 5de – 6de
aardrijkskunde 1 – 1 1 – 1 1 – 2 1 – 2 1 – 2
biologie 2 – 2 2 – 2 2 – 1 2 – 2 2 – 2
chemie 2 – 2 2 – 2 2 – 2 2 – 2 2 – 2
cultuurgeschiedenis 1 – 1
Duits 0 – 1  – 2 – 3  –   – 
Engels 3 – 2 3 – 2 3 – 3 2 – 2 2 – 2
esthetica  – 1 – 0 1 – 0 1 – 0
Frans 4 – 4 4 – 4 4 – 4 3 – 3 3 – 3
fysica 2 – 2 2 – 2 2 – 2 3 – 2 3 – 2
geschiedenis 2 – 2 2 – 2 2 – 2 2 – 2 2 – 2
godsdienst 2 – 2 2 – 2 2 – 2 2 – 2 2 – 2
informatica 2 – 0  –  –  –
informatica STEM 1 – 1  –
lichamelijke opvoeding 2 – 2 2 – 2 2 – 2 2 – 2 2 – 2
Nederlands 4 – 4 4 – 4 4 – 4 4 – 4 4 – 4
Spaans  – 1 – 1  –  –
wetenschappen STEM 1 – 1
wijsgerige stromingen  –  – 1 – 1  –
wiskunde 5 – 5 5 – 5 4 – 4 6 – 6 8 – 8
wiskunde STEM 1 – 1
keuze-uur Duis / programmeren 1 – 1
keuze-uur Duits/ programmeren /
wijsgerige stromingen
1** – 1**
keuze-uur 0 – 2 0 – 1 0 – 1*  0 – 1  0 – 1

* keuze-uur facultatief
** graadkeuze facultatief

Wetenschappen

Ga terug naar de tabel