Ga direct naar het menu

Heilig Hart van Maria Berlaar - Wetenschappen STEM

Terug naar de homepagina Ga direct naar de inhoud

Wetenschappen STEM Vierde jaar ASO

Je wil de wereld begrijpen. Na een eerste graad Latijn, STEM of Moderne wetenschappen voel je dat je de antwoorden op je vragen in de wetenschap moet zoeken.

Wie ben jij?

Al eeuwenlang proberen mensen de natuurverschijnselen om ons heen te verklaren. Met succes, want de wetenschap staat vandaag de dag bijzonder ver. Dat inspireert jongeren als jij om mee te denken met de grote denkers. Welke wetmatigheden in de natuur stel je vast? Hoe giet je die in wiskundige formules? En welke vernieuwende producten kan je hiermee ontwikkelen om de wereld een beetje beter te maken?

In de studierichting Wetenschappen vergroot je je vermogen om logisch en abstract te denken. Het vraagt een leergierige houding, één die problemen opspoort en oplost. Als kritische leerling leer je ook om de wetenschappelijke ontwikkelingen af te toetsen. Kan dit, mag dit, en waarom dan wel (of niet)?

Je hebt aanleg voor cijfers en formules? Je hebt een stevige basis van wis- kundige inzichten en vaardigheden gelegd? Ga de uitdaging aan om jezelf te trainen in redeneervaardigheden, probleemoplossend en logisch denken. En zet je tanden in fysica, chemie en wiskunde.

Versterking STEM

Het basispakket voor wiskunde en wetenschappen is in de twee richtingen
hetzelfde, maar in Wetenschappen STEM gaan we nog dieper in op deze vakken. We bekijken extra onderwerpen, waarbij er aandacht is voor onderzoek en theoretische onderbouw. Aansluitend komen ook meer toepassingen aan bod.

Daarnaast werken we in de tweede graad Wetenschappen STEM verder aan programmeren. In de eerste graad STEM heb je leren werken met Arduino. In de tweede graad leer je programmeren in andere systemen. Je zal hierbij merken dat je kan terugvallen op de programmeerstructuren die je ondertussen al kent.
Ook vanuit de eerste graad Latijn of Moderne wetenschappen kan je in Wetenschappen STEM terecht. Je werkt dan tijdens de vakantie aan een inhaalpakket om de achterstand voor wiskunde, wetenschappen en programmeren weg te werken.

WETENSCHAPPEN

Weten-

schappen

Weten-

schappen

STEM

MT-WE

WE-WI

wi 6

WE-WI

wi8

3de – 4de 3de – 4de 5de – 6de 5de – 6de 5de – 6de
aardrijkskunde 1 – 1 1 – 1 1 – 2 1 – 2 1 – 2
biologie 2 – 2 2 – 2 2 – 1 2 – 2 2 – 2
chemie 2 – 2 2 – 2 2 – 2 2 – 2 2 – 2
cultuurgeschiedenis 1 – 1
Duits 0 – 1 2 – 3
Engels 3 – 2 3 – 2 3 – 3 2 – 2 2 – 2
esthetica 1 – 0 1 – 0 1 – 0
Frans 4 – 4 4 – 4  4 – 4 3 – 3 3 – 3
fysica 2 – 2 2 – 2 2 – 2 3 – 2 3 – 2
geschiedenis 2 – 2 2 – 2 2 – 2 2 – 2 2 – 2
godsdienst 2 – 2 2 – 2 2 – 2 2 – 2 2 – 2
informatica 2 – 0
informatica STEM 1 – 1
lichamelijke opvoeding 2 – 2 2 – 2 2 – 2 2 – 2 2 – 2
Nederlands 4 – 4 4 – 4 4 – 4 4 – 4 4 – 4
Spaans 1 – 1
wetenschappen STEM 1 – 1
wijsgerige stromingen 1 – 1
wiskunde 5 – 5 5 – 5 4 – 4 6 – 6 8 – 8
wiskunde STEM 1 – 1
keuze-uur Duits / programmeren 1 – 1
keuze-uur Duits / programmeren /wijsgerige stromingen 1** – 1**
keuze-uur 0 – 2 0 – 1 0 – 1* 0 – 1 0 – 1

* keuze-uur facultatief
** graadkeuze facultatief
lessentabellen 3de en 5de jaar starten op 1 september 2017
lessentabellen 4de en 6de jaar starten op 1 september 2018

Ga terug naar de tabel