Maatschappij- en welzijnswetenschappen – finaliteit doorstroming

Info

De mens en de maatschappij waarin die leeft intrigeert je. Je wil begrijpen hoe mensen en samenlevingen handelen en functioneren. Dit haalt de onderzoeker in je boven om het individu en de wereld onder de loep te nemen en helemaal te ontleden. In deze richting krijg je daartoe tijd en ruimte.