Modernisering 2de graad

In dit infofilmpje wordt toelichting gegeven bij ons studieaanbod in de tweede graad. Je wordt ook wegwijs gemaakt om dit aanbod verder te verkennen op onze website.

Wij wensen je veel succes bij je zoektocht naar de meest geschikte studierichting
in de tweede graad!

FINALITEIT DOORSTROMING

Deze studierichtingen zijn abstract-theoretisch. Ze bereiden je voor op het hoger onderwijs, nl. academische (= universiteit) en professionele (= hogeschool) bacheloropleidingen. De studierichtingen worden opgedeeld in domeinoverschrijdende studierichtingen (ASO) en domeingebonden studierichtingen (TSO).

Moderne talen (ASO)

Economische wetenshappen (ASO)

Humane wetenschappen (ASO)

Latijn (ASO)

Natuurwetenschappen (ASO)

Biotechnologische STEM-wetenschappen (TSO)

Maatschappij- en welzijnswetenschappen (TSO)

DUBBELE FINALITEIT

Deze studierichtingen zijn theoretisch én praktijkgericht. Ze bereiden je voor op professionele bacheloropleidingen, graduaatsopleidingen of een HBO5-opleiding verpleegkunde en de arbeidsmarkt.

Maatschappij en welzijn (TSO)

FINALITEIT ARBEIDSMARKT

De studierichtingen binnen deze finaliteit zijn praktijkgericht. Ze bereiden je voor op graduaatsopleidingen of een HBO5-opleiding verpleegkunde en de arbeidsmarkt.

Zorg en welzijn (BSO)