Vierde

viertaktmotor
aggregatietoestanden

Vijfde

halveringstijd

Zesde

berg van Newton
interferentie van deeltjes
rimpeltank
golfgenerator