Ga direct naar het menu

Heilig Hart van Maria Berlaar - Wetenschappen

Terug naar de homepagina Ga direct naar de inhoud

Wetenschappen Derde jaar ASO

Je wil de wereld begrijpen. Na een eerste graad Latijn, STEM of Moderne wetenschappen voel je dat je de antwoorden op je vragen in de wetenschap moet zoeken.

Wie ben jij?
Al eeuwenlang proberen mensen de natuurverschijnselen om ons heen te verklaren. Met succes, want de wetenschap staat vandaag de dag bijzonder ver. Dat inspireert jongeren als jij om mee te denken met de grote denkers. Welke wetmatigheden in de natuur stel je vast? Hoe giet je die in wiskundige formules? En welke vernieuwende producten kan je hiermee ontwikkelen om de wereld een beetje beter te maken?

In de studierichting Wetenschappen vergroot je je vermogen om logisch en abstract te denken. Het vraagt een leergierige houding, één die problemen opspoort en oplost. Als kritische leerling leer je ook om de wetenschappelijke ontwikkelingen af te toetsen. Kan dit, mag dit, en waarom dan wel (of niet)?

Je hebt aanleg voor cijfers en formules? Je hebt een stevige basis van wiskundige inzichten en vaardigheden gelegd? Ga de uitdaging aan om jezelf te trainen in redeneervaardigheden, probleemoplossend en logisch denken. En zet je tanden in fysica, chemie en wiskunde.

WETENSCHAPPEN
Weten-
schappen
Weten-
schappen
STEM
MT – WE WE – WI
wi 6
WE – WI
wi 8
3de – 4de      3de – 4de      5de – 6de      5de – 6de      5de – 6de     
aardrijkskunde 1 – 1 1 – 1 1 – 2 1 – 2 1 – 2
biologie 2 – 2 2 – 2 2 – 1 2 – 2 2 – 2
chemie 2 – 2 2 – 2 2 – 2 2 – 2 2 – 2
cultuurgeschiedenis 1 – 1
Duits 0 – 1  – 2 – 3  –   – 
Engels 3 – 2 3 – 2 3 – 3 2 – 2 2 – 2
esthetica  – 1 – 0 1 – 0 1 – 0
Frans 4 – 4 4 – 4 4 – 4 3 – 3 3 – 3
fysica 2 – 2 2 – 2 2 – 2 3 – 2 3 – 2
geschiedenis 2 – 2 2 – 2 2 – 2 2 – 2 2 – 2
godsdienst 2 – 2 2 – 2 2 – 2 2 – 2 2 – 2
informatica 2 – 0  –  –  –
informatica STEM 1 – 1  –
lichamelijke opvoeding 2 – 2 2 – 2 2 – 2 2 – 2 2 – 2
Nederlands 4 – 4 4 – 4 4 – 4 4 – 4 4 – 4
Spaans  – 1 – 1  –  –
wetenschappen STEM 1 – 1
wijsgerige stromingen  –  – 1 – 1  –
wiskunde 5 – 5 5 – 5 4 – 4 6 – 6 8 – 8
wiskunde STEM 1 – 1
keuze-uur Duits / programmeren 1 – 1
keuze-uur Duits/ programmeren / wijsgerige stromingen         1** – 1**
keuze-uur 0 – 2 0 – 1 0 – 1*  0 – 1  0 – 1

* keuze-uur facultatief
** graadkeuze facultatief

lessentabellen 3de en 5de jaar starten op 1 september 2017
lessentabellen 4de en 6de jaar starten op 1 september 2018

Wetenschappen

Ga terug naar de tabel